Rzetelny przegląd gaśnicy – podstawą BHP

Zgodnie z §3.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku.

Niestety, na rynku istnieją firmy, których usługa ogranicza się jedynie na naklejeniu aktualnej kontrolki, bez wykonania podstawowych czynności przeglądowych. Daje to efekt „ważnej” gaśnicy, w której nie ma wystarczającego ciśnienia pozwalającego na uwolnienie skawalonego proszku gaśniczego. Efekt gaśniczy? Żaden.